La Cooperativa Agrícola del Prat ha participat en un estudi de l’Ajuntament del Prat de Llobregat sobre el càlcul del Valor Social Integrat, és a dir, de l’impacte social i econòmic que l’activitat de la cooperativa genera en la societat. L’estudi aboca la conclusió que per cada euro que gestiona la Cooperativa, aquesta genera 1,76 euros d’impacte social de retorn. D’aquesta manera, la Cooperativa retorna a la ciutadania gairebé el doble del pressupost que gestiona.

El valor social integrat s’obté de la divisió entre el valor social integral brut i la totalitat del pressupost de la Cooperativa. D’aquesta manera, el valor social generat per la Cooperativa als seus grups d’interès (socis, personal laboral, administracions públiques i aliances) i entorn ha estat de 3.526.191 euros l’any 2021.

Tanmateix, la Cooperativa ha rebut 110.107 euros per part de l’Ajuntament. En aquest cas, per cada euro de finançament públic rebut per la Cooperativa, el retorn encara és superior i arriba als 32 euros. Un retorn que es tradueix en generació d’activitat econòmica, impostos que retornen a l’administració de forma directa o indirectament, i generació de contractes amb llocs de treball directes i indirectes. El valor social integrat també avalua de forma positiva la seguretat que aporta la Cooperativa als seus associats en les transaccions dels productes, els serveis que s’aporten als cooperativistes i també la difusió del producte de qualitat de l’agricultura del Prat, participant en fires com Alimentaria i d’altres esdeveniments com el Fòrum Gastronòmic.

Aquest estudi és el resultat de la metodologia d’estudi del càlcul del Valor Social Integrat encarregat per l’Ajuntament del Prat i en el que han participat 12 entitats de l’economia social de la ciutat.