La Cooperativa Agrícola del Prat torna a incidir en la seva posició contrària a l’ampliació de la tercera pista de l’aeroport per l’impacte ambiental, agrícola, social i econòmic que ocasionarà aquesta infraestructura. La Cooperativa, formada per 30 famílies pageses del Prat de Llobregat i d’altres municipis del Parc Agrari del Baix Llobregat, no només rebutja la proposta d’ampliació de l’Aeroport per considerar que posarà en risc el futur de l’activitat agrícola, ja de per sí malmesa, sinó que considera necessari i urgent afrontar amb tots els agents implicats com millorar les condicions en que estem desenvolupant la tasca agrícola si realment es vol potenciar l’agricultura de proximitat.

Els plans de creixement plantejats per AENA poden suposar una pèrdua immediata d’entre 60 i 80 hectàrees de conreu, que formen part del Parc Agrari del Baix Llobregat. Parlem del 30% dels terrenys de conreu existents a la Vall Baixa del Llobregat, que tot i no disposar de les condicions més adients, es troben plenament operatius  gràcies a l’esforç diari de la pagesia pratenca.

L’ampliació de l’aeroport comportarà una disminució de la qualitat de vida de la ciutadania del Prat i del Delta del Llobregat que comportarà més contaminació i un retrocés en la lluita contra el canvi climàtic. Precisament, la vall baixa del Delta del Llobregat és una de les zones que més afectada es veu per l’increment de temperatures i la pujada del nivell del mar.

Des de la Cooperativa Agrícola delPrat, defensem la dinamització de l’economia del Baix Llobregat però entenem que existeixen altres fórmules que permetin assolir aquest creixement amb un equilibri entre sostenibilitat agrària i protecció del medi ambient, i que passen per potenciar altres aeroports propers i la modernització i potenciació de les infraestructures ferroviàries.

La Cooperativa Agrícola del Prat es mostra favorable als acords adoptats pels governs municipals del Prat de Llobregat i de Barcelona, entitats i associacions que mostren el seu rebuig a l’ampliació de l’aeroport tal i com està plantejada actualment per AENA.